• Каталог 
lv         0.00 EUR
AUTORIZĀCIJA

Atteikuma tiesības

Tiesības atteikties

 • Klientam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, nekavējoties informējot SIA "Sicilia in Bocca Wine & Food" par atteikuma tiesības izmantošanu brīva formata pieteikumā.
 • Pieteikumu par preču atgriešanu var aizpildīt brīvā formā latviešu vai krievu valodā.
 • Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos SIA "Sicilia in Bocca Wine & Food" izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.
 • Klients var atgriezt preci Rīga, Šķunu iela 6 veikala SIA "Sicilia in Bocca Wine & Food"
 • Preču atcelšanas pieprasījuma saņemšanas gadījumā SIA "Sicilia in Bocca Wine & Food" bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņemts atcelšanas pieprasījums, atmaksās visus no jums saņemtos maksājumus, izņemot preču piegādes izmaksas.
 • Preču atgriešana ir iespējama tikai abu pušu klātbūtnē, lai noteiktu preču vizuālo stāvokli, defektus un iepakojuma sastāvu.
 • Klientam jāņem vērā, ka SIA "Sicilia in Bocca Wine & Food" nevar pieņemt atpakaļ noteiktus produktus veselības vai higiēnas iemeslu dēļ (produkti ar īsu derīguma termiņu utt.).
 • No svaigās pārtikas precēm, Klients var atteikties tikai piegādes vai izsniegšanas brīdī.
 • Atgriežot preces veikalā, tām ir jābūt oriģinālajā un nebojatā iepakojumā un neatvērtām.
 • Pircējs ir atbildīgs par preču kvalitātes un drošības saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas laikā.
 • Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, SIA "Sicilia in Bocca Wine & Food" patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm, kā arī nemainīt uz jaunām precēm.
 • Ja veikals piekrita samainīt, vai atgriezt preces, to ir iespējams izdarīt tikai tādā gadījumā, ja Klientam ir saglabāts pirkuma čeks.
 • Ja nopirktā prece neatbilst lieluma, krāsas, fasona vai citu līdzīgu iemeslu dēļ, bet tai nav defektu vai bojājumu, nevarat pieprasīt no pārdevēja to apmainīt pret citu preci. 
 • Patērētājam ir tiesības vērsties veikalā visos gadījumos, ja viņu neapmierina preces kvalitāte, tomēr veikala pārstavji izvērtē katru gadījumu atsevišķi un pieņems lēmumu.

Pasūtījuma atcelšana

 • Nopietnu apstākļu gadījumā, SIA "Sicilia in Bocca Wine & Food" var uz laiku vai pilnībā pārtraukt SIA "Sicilia in Bocca Wine & Food" online darbību bez iepriekšējas Klienta informēšanas.
 • SIA "Sicilia in Bocca Wine & Food" ir tiesības atteikties un / vai izpildīt Klientu pasūtījumus, elektroniski informējot Klientu, ja Klients pasūta preces neparasti lielā daudzumā (neatkarīgi no tā, vai produkti ir pasūtīti vienā vai vairākos īslaicīgos pasūtījumos) un / vai ja pasūtījums(-i) satur citas vairumtirdzniecības pazīmes.
 • Klients var atteikties no piegādes līdz pulksten 16:00, ja pasūtījums ir veikts pirms pulksten 15:00, ja pasūtījums tiek veikts pēc pulksten 15:00, klients var atteikt piegādi līdz nākamās dienas pulksten 08:00, visi līdzekļi tiks atgriezti 14 dienu laikā.