• Каталог 
lv         0.00 EUR
AUTORIZĀCIJA

Veikala noteikumi

Lietošanas noteikumi

Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses,

pamatojoties uz Klienta* pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā www.siciliabocca.com. Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var būt par pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas www.siciliabocca.com, ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

 

*Klients – fiziska vai juridiska persona, kas pasūta preces Sicilia in Bocca Wine&Food, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja un rīcībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar Sicilia in Bocca Wine&Food.

 

 1. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas

 

 • Pasūtījumu virs 50 EUR piegāde Rīgā un citā tuvākajā apkārtnē 20 km attālumā ir bezmaksas, katrs nākamais km +0,50 EUR.
 • Pasūtījumu zem 50 EUR klientam būs jāmaksā piegādes maksa par mājas piegādes pakalpojumiem no 7 EUR apmērā, ja piegāde notiek 20 km no veikala kur bija reģistrēts pasūtījums, katrs nākamais km +0,50 EUR. Piedāvājums attiecas tikai uz Rīgas teritoriju. Ir iespējams saņemt pasūtījumus arī ārpus Rīgas teritorijas, bet ar papildu maksu katrs km +0,50 EUR.
 • Veicot pasūtījumu darba dienā pirms pulksten 15:00, preces tiks piegādātas tajā pašā dienā līdz pulksten 21:00. Veicot pasūtījumu darba dienā pēc pulksten 15:00 vai nedēļas nogalē, pasūtījums tiks piegādāts nākamajā darba dienā no pulksten 10:00 līdz 21:00
 • Papildus cenai, Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par mājas piegādes pakalpojumiem 5 EUR apmērā. Ja preču kopējā cena piegādei ir vairāk nekā 50 EUR piegāde ir bezmaksas. Piedāvājums atteicas tikai uz Rīgas teritoriju. Ir iespējams saņemt pasūtījums arī ārpus Rīgas teritorijas, bet ar papildu maksu.
 • Preču cenas Sicilia in Bocca Wine&Food ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības, vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Kopējā Piegādes cena var ietvert nodevas. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta izmantotās bankas.
 • Alkoholisko dzērienu iegāde būs iespējama tikai pēc tam, kad Klients būs apstiprinājis savu identitāti un vecumu ar kvalificētiem, vai kvalificētiem paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem.
 • Visas atlaides, akcijas cenas, kuponu kodi u.c., kas tika piemēroti sākotnējam pasūtījumam, ir piemērojami pasūtījuma papildinājumiem, ja tie paši kodi un atlaides ir spēkā arī papildinājumu veikšanas laikā. Pasūtījuma papildinājumiem atsevišķi pievienot papildu atlaižu kodus nevar.
 • Visas atlaides, akcijas cenas un kuponi būs redzami attaisnojumu dokumentā.
 • Elektroniski sagatavots attaisnojuma dokuments – rēķins ir derīgs bez paraksta.
 • Standarta iepakajums tiek iekļauts pirkuma cenā. Bet cita veida iepakajoms (piemēram, dāvanu iepakojums tml.) ir pieejams par papildu maksu. Papildu iepakojuma izmaksas būs redzamas pasūtījuma summā pie “Iepakojuma izmaksas". Cena par iepakojumu sastāv no preču komplektācijas iepakojuma izmaksām, var ietvert maisiņu izmaksas un vienreizējas lietošanas trauku izmaksas.

 

 1. Produktu apkopošana un piegāde
 • Sicilia in Bocca Wine&Food dara visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr Sicilia in Bocca Wine&Food pasūtījuma izpildīšanas brīdī negarantē visu produktu pieejamību.
 • Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru norādījis Klients pasūtījuma veikšanas brīdī.
 • Sicilia in Bocca Wine&Food rezervē sev tiesības vienmēr piegādāt pasūtījumu tikai līdz adreses galvenajai ieejai.
 • Produkti tiks izsniegti noteiktā Sicilia in Bocca Wine&Food veikalā katru nedēļas dienu no 10:00 līdz 22:00. Ja vēlaties saņemt pasūtījumu citā laikā, lūdzu, sazinieties ar Sicilia in Bocca Wine&Food pārstavjiem. Tikai personas, kas ir vismaz 18 gadu vecās un uzrādīja personas apliecinošo dokumentu, ir tiesīgas saņemt alkoholiskos dzērienus.
 • Klients var pasūtīt alkoholu saturošos dzērienus jebkurā laikā, bet šie produkti var tikt piegādāti tikai laika posmā no 08:00 līdz 22:00. Ja jebkādu iemeslu dēļ piegādes laiks ir agrāks, vai vēlāks par norādītajām stundām un pasūtījums satur alkoholu saturošus dzērienus, produkti būs piegadāti velāk, atbilstošā laikā.
 • Piegādi var saņemt tikai pilngadīga, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu. Sicilia in Bocca Wine&Food seko “Domā 25” politikai, kad piegādājam ar vecumu ierobežotus produktus, tādēļ, ja persona, kas saņem produktus, izskatās jaunāka par 25 gadiem, tiks lūgts uzrādīt vecumu apliecinošu dokumentu. Ja vecumu pierādošs dokuments nebūs pieejams un adresē nebūs neviena, kas sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, piegādes brīdī, produkti paliks pie piegādātāja.
 • Gadījumos, kad mēs piegādājam Klienta pasūtījumu Klienta norādītajā laikā, taču adresē nebūs neviena, kas varēs saņemt pasūtījumu, Klients tiks informēts (ja ir pareiza kontakinformācija no Klienta). Ja Sicilia in Bocca Wine&Food nesanāca sazināties ar Klientu, tad Klientam būs nepieciešams sazināties ar mums, lai vienotos par jaunu piegādes laiku vai par Klienta pasūtījuma saņemšanu noteiktā veikalā. Šādos gadījumos, ja ir jāatgriež pasūtījumu pie mums veikalā Sicilia in Bocca Wine&Food, Klientam ir pienākums maksāt papildus samaksu par to piegādi.

 

 1. Kvalitātes garantija un atbildība
 • Sicilia in Bocca Wine&Food vienmēr centīsies izvēlēties svaigākos un vissaugstākās kvalitātes produktus pasūtījuma izpildīšanai. Tas ietver produktus ar garāko derīguma termiņu veikala plauktā un produktu iepakošanu un transportēšanu drošā veidā. Tomēr, viedokļi par apmierinošu kvalitāti var subjektīvi atšķirties un Sicilia in Bocca Wine&Food neuzņemas nekādu atbildību, un nedod nekādu garantiju, ka produkts visos gadījumos atbildīs Klienta vēlmēm.
 • Produkti, kas attēloti Sicilia in Bocca Wine&Food tīmekļa lapā, var neatbilst izmēra, formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ, vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.
 • Visu Sicilia in Bocca Wine&Food tīmekļa lapā piedāvāto produktu īpašības vispārīgi norādītas katra produkta aprakstā. Sicilia in Bocca Wine&Food ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Klientiem, ja normatīvie akti neparedz citādi. Par produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un / vai izplatītājs.
 • Sicilia in Bocca Wine&Food nav atbildīga par Klienta veselību (alerģijas, alkoholisms utt.)

 

 1. Sūtījumu saņemšana uz vietas.
 • Ja Klients izvēlas saņemt pasūtījumu no veikala, laika periods un veikals tiek noradīts kad Klients veic pasūtījumu. Dažos veikalos ir iespējams saņemt pasūtījumu tajā pašā dienā.
 • Klientiem nebūs iespējams saņemt pasūtījumu agrāk nekā norādītajā laikā (tiek noradīts pasūtijuma laikā). Ja Klients ierodas vēlāk, būs iespējams saņemt pasūtījumu, bet lūdzam pirms tam sazinaties ar Sicilia in Bocca Wine&Food personālu, lai noskaidrotu pasūtījuma saņemšanas iespējas.
 • Pasūtījumi tiks izsniegti visās nedēļas dienās noradījaja Sicilia in Bocca Wine&Food veikalā. Pasūtījuma saņemšana Sicilia in Bocca Wine&Food veikalos ir bez maksas. Pasūtījums tiks izsniegts, pamatojoties uz pasutījumu apstiprināju.
 • Alkoholu saturošie dzērieni var tikt saņemti tikai laikā posmā no 08.00 līdz 22:00 un, to darot, tiks veikta saņēmēja vecuma pārbaude (derīgas ID kartes vai pases uzrādīšana).

 

 1. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana
 • Sicilia in Bocca Wine&Food seko Lietošanas noteikumiem, ko regulē Latvijas Republikas normatīvie akti un visi strīdi ir pakļauti Latvijas Republikas tiesām.
 • Ja jebkurš no Lietošanas noteikumos ietvertajiem nosacījumiem pēc tiesas, vai citas kompetentas iestādes ieskatiem ir uzskatāms par neatbilstošu likumam, nepareizu vai nepiemērotu, tas neietekmē pārējo Lietošanas noteikumu spēkā esamību, kuri ir spēkā un ir piemērojami pilnībā atbilstoši normatīvajiem aktiem.
 • Ja Klients uzskata, ka Sicilia in Bocca Wine&Food ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus, vai citus attiecināmos normatīvos aktus, un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

 

 1. Datu apstrāde un aizsardzība
 • Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu.
 • Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, konta reģistrācijas apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana, u.tml.) Klientam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka Klients konta iestatījumos izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.
 • Klientu personas dati tiks izmantoti Klienta un preču saņēmēja identificēšanai, pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī citu Sicilia in Bocca Wine&Food online sniegto pakalpojumu nodrošināšanā.
 • Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī par Sicilia in Bocca Wine&Food piedāvāto pakalpojumu izmantošanu.

 

 1. Klientu serviss
 • Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos Sicilia in Bocca Wine&Food, Sicilia in Bocca Wine&Food iedrošina sazināties ar veikalu Sicilia in Bocca Wine&Food no 10:00-22:00 pa telefonu +371 28450737 vai e-pastu: info@siciliainboccafood.eu

 

 1. Veikala darba laiks
 • Atvērts katru dienu:

          10.00 - 22.00

 

 1. Grozījumi noteikumos
 • Mēs regulāri pārskatam mūsu Noteikumus. Visas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā.
 • Šie Noteikumi stājās spēkā un pēdējo reizi tika atjaunināti 21.08.2021.